Pilně studovat se vyplatí – stipendijní řád

Stipendijní řád pro vybrané obory tříletého studia

Rozpis zvonění

Tabulka s rozpisem zvonění pro výuku teorie SOŠ a SOU Hustopeče.

Zaměstnanci školy

Seznam všech zaměstnanců školy, podílejících se na výukovém procesu