Seznam učebnic

Jednoletý obor: Elektrikář zkrácený ke stažení ZDE Tříleté obory: Elektrikář všechny ročníky ke stažení ZDE Instalatér všechny ročníky ke stažení ZDE Malíř a lakýrník všechny ročníky ke stažení ZDE Strojní mechanik všechny ročníky ke stažení ZDE Zedník všechny ročníky ke stažení ZDE Maturitní (čtyřleté) obory: Informační technologie všechny ročníky ke stažení ZDE Veřejnosprávní činnost všechny ročníky ke stažení ZDE

PROJEKTOVÝ DEN II.

Celé červnové dopoledne 12. 6. 2018 jsme zasvětili prevenci a vzdělávání. Na naši školu přijeli odborníci z různých oblastí. Většina aktivit se věnovala prevenci. Zástupci ze společenství Anonymních alkoholiků se podělili se svými životními zkušenostmi a problémy, které způsobil alkohol. Ukázali, že vše se dá řešit i bez závislosti. Další vzdělávací bloky se orientovaly na …

Continue reading

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky

Inspirací k podnikání

V rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, do kterého je naše škola zapojena, jsme se dne 29. května s téměř padesáti žáky zúčastnili jednodenního programu Inspirací k podnikání. Jednalo se o inspirativní blok s workshopovou částí zaměřený na představení principů podnikání. Skrze konkrétní příklady a diskuzi se žáci dozvěděli, …

Continue reading

Přijímací řízení 2018 / 2019 – 2. kolo (studijní obory)

Příkaz ředitele 14/2018  – Přijímací řízení – 2. kolo (studijní obory) Příloha č. 1

Přijímací řízení 2018 / 2019 – 2. kolo (učební obory)

Příkaz ředitele 13/2018 – Přijímací řízení – 2. kolo (učební obory) Příloha č. 1 Příloha č. 4

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK“ měli možnost žáci Základní školy ze Židlochovic navštívit naši školu hned ve dvou termínech, a to ve středu 2.5.2018 a v úterý 15.5.2018. Zábavnou formou tak mohli objasnit a v praxi si vyzkoušet propojení obecných poznatků z všeobecně vzdělávacích předmětů (chemie, biologie, fyzika) a z elektrotechnicky zaměřených oborů …

Continue reading