Category: Akce školy

Členství v Centru odborného vydělávání pro stavebnictví JMK

Webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ)

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný …

Continue reading

SOŠ a SOU Hustopeče je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou

SOŠ a SOU Hustopeče přijme do pracovního poměru učitele odborného výcviku oboru malíř a lakýrník

SOŠ a SOU Hustopeče přijme do pracovního poměru učitele odborného výcviku oboru malíř a lakýrník

Continue reading

SOŠ a SOU Hustopeče přijme do pracovního poměru učitele odborného výcviku oboru strojní mechanik

SOŠ a SOU Hustopeče přijme do pracovního poměru učitele odborného výcviku oboru strojní mechanik

Continue reading

SOŠ a SOU Hustopeče přijme do pracovního poměru učitele odborného výcviku oboru instalatér

SOŠ a SOU Hustopeče přijme do pracovního poměru učitele odborného výcviku oboru instalatér

Continue reading

Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016