Jídelna

Od 8. 4. 2019 dochází ke změně provozu ve školní jídelně následovně:

  1. Objednávání a odhlašování jídel bude možné nejpozději do 24:00 hodin předchozího dne.
  2. Z provozních důvodů se budou vařit 2 druhy jídel.
  3. Platba za stravu musí probíhat bezhotovostně na účet školy, č. účtu 912506514/0600, 
    var. symbol = 99 +  ID, do poznámky jméno  strávníka.

 

UPOZORNĚNÍ!!

Dne 8. a 9. 4. 2019 bude školní jídelna a kancelář školní jídelny uzavřena.
Provoz od 10.4.2019.

Dne 2.4.2019
Zpracovala: Chrastinová Lenka

PŘEJÍT NA OBJEDNÁNÍ STRAVY