Vzdělávací exkurze do Polska – Dolní Slezsko

IMG_8594 (1)Ve čtvrtek 4. 5. 2017 čekal na žáky SOŠ a SOU Hustopeče nabitý poznávací program u severních sousedů v Polsku. Do plánu jsme zahrnuli pevnost Stříbrnou Horu, město Swídnici a podzemní objekt Osówku.

Prvním bodem exkurze byla pevnost Stříbrná Hora. Prohlídka největšího horského vojenského opevnění trvala téměř dvě hodiny. Dozvěděli jsme se, že se započalo stavět v roce 1765 a na budování se podílelo 4000 dělníků z Polska, Německa i z Čech.  Pevnost plnila i hospodářské účely. Nacházel se zde lazaret, pivovar, pekárna atd. Díky tomu byl objekt soběstačný a mohl přetrvat obležení až pět měsíců bez pomoci zvenku. Od roku 2004 je tvrz turistickou atrakcí.  Na komentovanou prohlídku navazoval půlhodinový rozchod. Studenti mohli z vrcholu Donjonu uvidět okolí až do vzdálenosti 50 kilometrů. Někteří využili možnost si zastřílet v místní střelnici.

Další zastávka byla ve starobylém městě Swídnice. Zde jsme si prohlédli některé památky, např. krásný barokní morový sloup, kostel sv. Stanislava a Václava – gotická stavba s nejvyšší věží ve Slezsku, impozantní hrázděný kostel Míru a další. Většina pamětihodností je zapsána v seznamu UNESCO. Pocházela odtud i třetí manželka Karla IV. Anna Svídnická. Ve městě, kterému se říká „malý polský Krakow“, jsme pak měli osobní volno na ochutnání místní kuchyně, nákup tradičních polských karamelek a dalších suvenýrů.

Na závěr nás čekal podzemní tajemný komplex Osówka. Absolvovali jsme historickou trasu s extrémní částí, kde jsme se dopravovali na loďkách a překonávali zaplavená místa na lávkách. Česky mluvící průvodce nás zasvětil do tajů tohoto místa. Jde o dosud neprobádané podzemní chodby, sklady, štoly, bunkry atd., které byly budovány nacisty během 2. světové války. Do dnešní doby není jasné, k čemu všechny prostory měly sloužit, existují jen domněnky. Nejtěžší práci zde vykonávali vězni z koncentračního tábora Gross-Rosen, chodili na dvanáctihodinové směny, dostávali minimum jídla. Mnozí náročnou práci nepřežili.

I přesto, že výlet byl časově náročný a vyčerpávající, přinesl nové poznatky, zážitky a přátelství.

Mgr. Kateřina Bališová