Pedagogicko – organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové části MZ

organizace praktické MZ P2

organizace praktické MZ VČ4

ústní IT4

ústni P2

ústní VČ4