Trénink paměti na Domově mládeže

test 024Otestujte si paměť a své znalosti. Stačí jednoduchá hádanka nebo kvíz a váš mozek dostává potřebné podněty k tomu, aby nezakrněl. Co nám hrozí, když nebudeme procvičovat mozek? Mozek, který nedostává žádné informace, se nevyvíjí a zmenšuje se.

Takový kvíz si zkusili studenti Domova mládeže. Jedním z úkolů bylo najít původní výraz k následující přesmyčce neboli k anagramu, tj. slovo vzniklé přeskupením písmen nebo slabik slova původního.

Další úkol byl „ vkládání písmen“- jsou zadána dvě slova, prvnímu však schází poslední písmeno a druhému písmeno první.

V neposlední řadě jsme si zkusili test, zda známe Krkonošskou tundru. Otázek bylo celkem 10 a nejvyšší počet u studentů byl 7. Celkem slušné znalosti.

Citát o paměti: „ Když chceš něco dobře umět, nauč to někoho jiného.“

Byl to příjemně strávený volný čas.                                                      

Malinková – vychovatelka

test 024 test 026