Organizační zabezpečení společné písemné části maturitní zkoušky ve šk. roce 2016/2017