Problematika sekt a náboženských hnutí

IMG_8309Ve čtvrtek 30. 3. 2017 proběhla ve třídě ISM2 odborná přednáška, která se věnovala tématu sekt a náboženských hnutí u nás a ve světě. Prezentaci a následnou diskuzi vedl odborný asistent Ústavu religionistiky FF Masarykovy univerzity Brno Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal.  Ústav religionistiky je nejstarším religionistickým pracovištěm v ČR a řadí se mezi nejuznávanější religionistická pracoviště v Evropě.

Přednášející poukázal na to, jak je lehké podlehnout nějaké náboženské skupině, seznámil nás s nejpočetnějšími sektami, charakterizoval jejich činnost, znaky, manipulativní metody atd. Teoretické informace propojil s praktickými příklady, které se v nedávné minulosti odehrály, např. hromadné sebevraždy členů.

Závěrem zdůraznil, že je důležité zachovat zdravý rozum a rozpoznat případnou manipulaci nebo porušování zákonů.

Mgr. Kateřina Bališová

IMG_8309IMG_8310IMG_8307IMG_8308