Prevence sociálně – patologických jevů

20170308_095230 (1)Na téma „Prevence sociálně – patologických jevů“ byla zaměřena přednáška členů Městské policie Hustopeče, kterou si vyslechli žáci prvních ročníků ve středu 8.3.2017. Žáci si vyslechli jaké tresty je mohou potkat v souvislosti např. s ničením majetku, se znečišťováním veřejného prostranství, ale také, jak by škodili především sami sobě užíváním návykových látek.
V závěru akce proběhla otevřená diskuze.

Ing. Stanislava Gergelová