Bílý kruh bezpečí přednášel o prevenci

P2150623Ve středu 15. února 2017 naši školu navštívily dvě pracovnice Bílého kruhu bezpečí  Brno.  Náročným tématům se z pohledu práva věnovala Mgr. Válcová a z pohledu psychologie Mgr. Černá.  Pro žáky tříd ITVČ2 a VČ3 si připravily zajímavou přednášku o problematice znásilnění a domácího násilí.

V rámci prevence se studenti seznámili nejen s teoretickými poznatky, ale zároveň nahlédli do několika vzorových příkladů z praxe.  Lektorky z neziskové organizace pohotově reagovaly na všechny dotazy, na konci každého bloku proběhla diskuze, žáci se mohli ptát i anonymně.

Cílem bylo poukázat, že pomoc Bílého kruhu bezpečí není jen týraným ženám, ale všem, kteří se stanou obětmi nebo svědky trestného činu. Je poskytována diskrétně a bezplatně.

Každý člověk je jiný, každý má jinou míru frustrační tolerance, ale všichni by měli znát 5 N:

Násilí mezi blízkými není normální.

Nikdo není povinen trpět.

Nikdo nemá právo jiného týrat psychicky či fyzicky.

Není se za co stydět. Vina je na straně násilné osoby.

Nepomůže nechávat si své pocity.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Bališová