Dluhová problematika, aneb „Co byste měli vědět, než se zadlužíte a co dělat, když už dluh máte“

01

Velice poučnou, a pro zvolenou věkovou skupinu tematicky vhodnou, přednášku si vyslechli ve čtvrtek 10. listopadu studenti druhého ročníku oborů Informační technologie a Veřejnosprávní činnost, dále studenti nástavbového studia a žáci druhého ročníku oborů Instalatér a Strojní mechanik.
Tuto akci bylo možné zrealizovat ve spolupráci s Občanskou poradnou v Brně, jejímž ředitelem je Mgr. David Oplatek, který se ve škole ujal lektorování.
Žáky informoval o systému fungování poraden, možnosti bezplatného poradenství, které je realizováno díky projektu „Dluhové poradenství“ pod záštitou ČSOB a.s. a Era Poštovní spořitelny. Mgr. Oplatek především upozorňoval na nejčastější chyby, kterých se občané při nevhodném rozložení finančních prostředků dopouštějí. Varoval také před uzavíráním nevýhodných úvěrových smluv a půjček. V závěru upozornil, že na problémy nikdy nejsou lidé sami, ale je důležité vědět, kde žádat o případnou pomoc.

Zpracovala: Stanislava Gergelová