Duchovní dědictví – Bible, Jan Hus

19Ve dnech 14. září a 12. října nás již podruhé navštívila paní Ing. Eliška Krmelová, která dlouhá léta organizuje pro studenty tzv. Etické dílny. Cílem těchto preventivních přednášek je zejména formování pohledu žáků na důležité životní hodnoty.

Pro naše žáky si připravila dvě prezentace ze série Duchovního dědictví, konkrétně Bible a člověk 21. století a Hus, jak ho neznáte.  Programu se zúčastnily první ročníky oboru Informační technologie a Veřejnosprávní činnost.

První datum bylo věnováno Bibli.  Během dvou hodin se žáci seznámili s obsahem Bible, s jejími různými zajímavostmi (nejmenší formát Bible, největší, nejstarší, jazykové překlady atd.) a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Paní Ing. Krmelová  formou zajímavé prezentace veškeré informace žákům poutavě představila, dozvěděli se mnoho faktů i o Bibli kralické a jejím významu pro naši zemi.  Součástí dvouhodinového programu byla i aktivita žáků, zahráli si divadlo, prohlédli si různé náboženské spisy a na konci absolvovali opakovací kvíz.

Ve středu 12. října se uskutečnil druhý program – Hus, jak ho neznáte. Studenti si zábavnou formou připomněli zásadní a pro některé možná i překvapivá fakta z Husova života. Díky přednášející se seznámili s jeho odkazem a hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby. Ke konci proběhla diskuze a zhodnocení programu.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Bališová