Adaptační kurz třídy VČ1

20160905_132038-1Na začátku druhého školního týdne se třída VČ1 zúčastnila třídenního adaptačního kurzu.

Pondělní dopolední program se nesl v duchu seznamovacích a stmelovacích her. Po obědě jsme se vydali na poznávací túru do města Hustopeče. Z historických památek jsme viděli Starou radnici, kostel svatého Václava a svaté Anežky České, kašnu a Dům U Synků. V Domě U Synků jsme navštívili i muzeum, kde jsou historické zmínky o městu. Na poznávací část navazovala zábava v Rustikalu, zde jsme se všichni aktivně zapojili do bowlingu. Po svačince a osobním volnu jsme nějaký čas pobyli na Valkýře, opékali jsme špekáčky a někteří odvážní se i povozili na koních.

Druhý den, i když počasí příliš nepřálo, jsme strávili v Hájence Břeclav. Nejdřív jsme absolvovali několik zábavných soutěží ve hře Pohádkový les, pak jsme si vyzkoušeli svou kondičku na lanové dráze. Úterní večer byl spíše odpočinkový, hrály se míčové a deskové hry.

Středa už patřila celkovému zhodnocení a přínosu adaptačního kurzu.

Během těchto tří dnů jsme zažili mnoho legrace, poznali nová místa, vyzkoušeli si spolupracovat, dohodnout se, aktivně se zapojit atd. Třída VČ1 se nastartovala výborně, věříme, že ta aktivita zůstane a bude zúročena i v dalších školních dnech.

Třídní učitelka Mgr. Kateřina Bališová