Den otevřených dveří Krajského úřadu JMK

20160622_112021Studenti tříd IT1, IT2 a ITVČ3 se dne 22.6.2016 zúčastnili Dne otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V deset hodin všechny návštěvníky přivítal v hlavním foyer hejtman JMK JUDr. Michal Hašek, a také ředitelka KrÚ JMK JUDr. Věra Vojáčková. Po krátké prezentaci VIDA! science show jsme se vydali hlasovat do zastupitelského sálu. Vyslechli jsme zde přednášku ředitelky KrÚ JMK. V závěru přednášky nás průvodce PhDr. Pavol Foltín uvedl do kanceláře hejtmana, kde nás přivítal sám hejtman. Na všechny naše dotazy jsme dostali odpověď. Program pokračoval prohlídkou dalších prostor budovy, ve kterých byly umístěny výstavy a předváděny různorodé ukázky. V závěru jsme vyplnili anketní dotazníky na téma „Co víte o Jihomoravském kraji?“

Zpracovala: Ing. Stanislava Gergelová