Exkurze na Univerzitě obrany v Brně – Fakulta vojenských technologií – Katedra radiolokace

Dne 14.6.2016 se na Katedře radiolokace Univerzity obrany v Brně uskutečnila exkurze se zaměřením na pasivní sledovací systémy a experimentální elektromagnetické zbraně (DEW – Directed Energy Weapons).

Hlavním tématem exkurze byl špičkový a ve světě uznávaný český výrobek – mobilní pasivní sledovací systém VĚRA. Studenti byli podrobně seznámeni se schopnostmi tohoto systému a také s celou řadou zajímavých a praktických zkušeností, které úzce souvisí s četnými nasazeními tohoto systému v ČR i zahraničí.

Součástí exkurze bylo rovněž nahlédnutí do oblasti energetických mikrovlnných elektromagnetických zbraní s praktickou ukázkou jednoho takového vyvíjeného zařízení, které dokáže bez potíží rozsvítit nezapojenou zářivku na dosti velkou vzdálenost. Studenti rovněž nahlédli do oblasti radiolokačních, radionavigačních a elektrotechnických systémů, které jsou umístěny na současné letecké, pozemní i námořní technice. Vše bylo demonstrativně ukázáno v činnosti.

Exkurze byla velmi zajímavá a podnětná. Je potvrzenou pravdou, že špičková technika je používána u armády

Ing.Bc.Štěpán Pavelka, Ing. Oldřiška Nováková