Činnost AKT a SPJ, ohrožení demokracie

20160613_094922 (1)V pondělí 13. 6. 2016 si několik studentů SOŠ a SOU Hustopeče vyslechlo přednášku o činnosti AKT a SPJ. O prezentaci se postarali dva odborníci z praxe – poručík Mgr. Zdeněk Mazal (AKT) a nprap. Bc. Jiří Poduška (SPJ).

První hodinu vedl Mgr. Mazal, žáky podrobně seznámil s prací antikonflitkních týmů. Hlavním úkolem těchto dobrovolníků z řad policie je předcházet vážnějším a agresivnějším střetům. Efektivní komunikací se snaží vzniklou situaci řešit smírem a bez násilí. Můžeme je potkat mezi sportovními fanoušky, na demonstracích, všude tam, kde lze očekávat názorové konflikty mezi lidmi, stejně tak jako v situacích, kdy je zapotřebí vytvořit komunikační most mezi občany a policejními příslušníky.

V případě, že „síla slova“ nepomůže, nastupuje speciální pořádková jednotka. Jejich práce je v rámci Policie ČR nezastupitelná, významně se podílí na bezpečnosti země. Pan nprap. Poduška prostřednictvím prezentace činnost jednotek přiblížil. Nejde jen o bezpečnostní opatření, kterými jsou zejména sportovní utkání, demonstrace, pochody, ale také tam spadá hlídková či pátrací činnost.

Díky přednášce jsme rozšířili své obzory, poznali opět něco nového. Oba odborníci vhodně propojili teoretické poznatky s praxí, představili žákům výstroj a výzbroj, promítli fotografie a pustili videa z jednotlivých zásahů. To vše přispělo k vyšší informovanosti a prevenci žáků.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Bališová