Preventivní akce SOŠ a SOU Hustopeče

190516 SŠ A SOÚ S IZS 118 (1)Simulovaná dopravní nehoda, výjezd sanitky, policejní hlídky, práce jednotlivých složek záchranného systému, to vše bylo součástí rozsáhlého preventivního programu, který se uskutečnil ve čtvrtek 19. května 2016 na dopravním hřišti města Hustopeče, v budově školy SOŠ a SOU Hustopeče i v jejím areálu.

Hodiny plánování, organizování a komunikace se vyplatily, podařilo se zrealizovat nevšední, poučnou, zážitkovou a zajímavou akci pro studenty SOŠ a SOU Hustopeče. Program odstartoval u dopravního hřiště Lipová, kde žáci a pedagogové na vlastní oči viděli „dopravní nehodu“, i když vše bylo předem domluveno a připraveno, figuranti sehráli své role věrohodně. Najednou jsme se stali svědky celého zásahu, krok po kroku jsme sledovali práci záchranářů a policistů.

Jakmile se vůz Českého červeného kříže a policejní hlídky vzdálil, ozval se hlas pana Bečváře, který celou situaci znovu popsal a detailně okomentoval zákrok zdravotnického personálu. Jeho výklad doplnila Mgr. Kamila Haraštová, zaměřila se na chyby účastníků nehody a poukázala na jejich důsledky. V závěru svého komentáře zdůraznila, jak je důležité a nezbytné dodržovat pravidla silničního provozu. Cílem nebylo studenty vystrašit, ale poskytnout jim rady týkající se chování při obdobných situacích v reálném životě.

Po ukončení akce se žáci rozdělili do deseti skupin a postupně absolvovali všechny naplánované aktivity. Na dopravním hřišti pro ně bylo připraveno celkem pět stanovišť Českého červeného kříže. Prostřednictvím praktických ukázek se seznámili s různými postupy poskytování první pomoci. Zkoušeli si jednotlivé úkony a opatření, které jsou nutné k záchraně lidského života. Naučili se správně polohovat zraněného člověka, ošetřit krvácení a popáleniny, zafixovat zlomeninu, či masírovat srdce. Žáci byli poučeni o tom, že pokud neohrozí své zdraví či život, měli by první pomoc poskytnout vždy, za všech okolností.

V budově a areálu školy na studenty čekali i další odborníci. Na školním dvoře svou práci prezentoval Hasičský záchranný sbor Hustopeče a hlídka Policie ČR.

Hasiči si, kromě popisu své činnosti, pro žáky připravili i menší požár, během kterého vysvětlili, jak jej správně uhasit. Práce hasičů není jen protipožárního charakteru, ale příslušníci HZS zasahují také při mimořádných událostech, živelních pohromách, podílí se na záchraně a vyprošťování osob apod. Je to náročná a tvrdá práce.

Činnost Policie ČR přiblížili dva dopravní policisté. Díky nim se studenti dozvěděli o tom, jak se provádí dechová zkouška na alkohol, či test na zjištění přítomnosti drog v těle dotyčného člověka. Dále předvedli několik praktických postupů z jejich běžné praxe, např. zastavení rychle ujíždějícího vozidla. Zajímavou součástí jejich prezentace byla i možnost vyzkoušet si brýle, jež simulují opilost nebo účinky marihuany.

Poslední dvě stanoviště se nacházela v budově školy, v jedné ze tříd byla tisková mluvčí ÚO Břeclav Policie ČR Mgr. Kamila Haraštová a personalista PČR. V další místnosti na žáky čekala paní Ing. Radová, která žáky poučila o bezpečnosti silničního provozu a rozdala jim test připravený BESIPem. Pomocí něj mohli žáci zjistit, jak daným informacím porozuměli. Paní Mgr. Haraštová rovněž přednesla řadu poznatků týkajících se statistiky dopravních nehod na Břeclavsku, některé nehody dokladovala i prezentací s fotografiemi, neboť někdy je názorná ukázka mnohem větší výstrahou než spousta slov. Personalista PČR seznámil přítomné s tím, co je nutné splňovat, aby bylo možné pracovat u Policie ČR.

Na základě zpětné vazby jsme zjistili, že se akce studentům líbila a přinesla jim řadu nových informací a zkušeností. Svůj účel splnila, nejen že jsme se něco nové naučili, něco vyzkoušeli, propojili jsme teorii s praxí, navázali kontakty, ale především jsme si uvědomili, jak je důležité se k sobě navzájem chovat ohleduplně a umět si pomoci.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, již se na programu podíleli, zejména paní Ivaně Holáskové, ředitelce Oblastního spolku ČČK Brno-město, panu Ing. Vladimíru Plodkovi, veliteli stanice HZS Hustopeče, Mgr. Kamile Haraštové, tiskové mluvčí ÚO Břeclav Policie ČR, a paní Ing. Janě Radové, majitelce autoškoly, dále všem, kteří se zúčastnili a svůj čas věnovali tomu, aby posílili prevenci naší mládeže.

Autor článku: Mgr. Kateřina Bališová