Beseda o Austrálii

Australie, David +Martin 002Svoje zážitky z cesty po Austrálii nám přiblížil v besedě na Domově mládeže, při SOŠ a SOU Hustopeče, MVDr. Ivo Sobotka. Poutavé vyprávění, doplněné  promítáním, nám ukázalo vzdálenou zemi. Dozvěděli jsme se  její historii  i současnost, viděli jsme významná města a unikátní stavby, ale také podnebí, přírodu a vzácná zvířata, která žijí jenom v Austrálii. Také jsme se mnoho dozvěděli o  lidech, kteří tam žijí a že je Austrálie přátelská a bezpečná země.

Tímto by chtěl Domov mládeže poděkovat panu MVDr. Ivu Sobotkovi za to, že si už několikrát našel čas a povyprávěl nám své poznatky ze svých cest.

Boumová Stanislava, vychovatelka