I. místo – Soutěž odborných dovedností v Kyjově, obor zedník

soutěžDne 14. 4. 2016 jsme se zúčastnili 16. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností. Za obor zedník soutěžili žáci II. ročníku, Michal Tribula a Ota Lang.

Po nezbytné prezenci proběhlo rozlosování pracovišť. Následoval test teoretických znalostí. Po něm se soutěžní družstva přesunula na pracoviště, kde měla za úkol provést tenkovrstvé zdivo systému Ytong dle plánu. Potom žáci prováděli tenkovrstvou omítku. Po ukončení prací bylo provedeno hodnocení zástupci firmy Xella. Hodnocení omítek prováděl nezávislý odborník, který nevěděl, čí byla jednotlivá pracoviště, protože byla označena pouze čísly.

Po sečtení bodů za jednotlivé úkoly bylo stanoveno pořadí družstev:
1. místo – SOŠ a SOU Hustopeče
2. místo – SOŠ a SOU Kyjov
3. místo – SOŠ stavebná Žilina

Dílčí hodnocení SOŠ a SOU Hustopeče:
Teoretická část – 1. místo
Praktická část – stejně bodů s Žilinou a Kyjovem
Omítky – 1. místo

Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Celá akce proběhla v přátelském duchu a nikdo neměl námitek k objektivnosti hodnocení.

Našim žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

František Oslzlý, učitel odborného výcviku oboru zedník