Exkurze ve firmě Alcaplast

IMG_20160412_105552Dne 12.4.2016 se třídy I2 (celkem 5 žáků) a I3 (celkem 14 žáků) zúčastnilo exkurze ve školícím středisku firmy Alcaplast v Břeclavi. Za pedagogický dozor: Ing. Ivana Bočková, Lukáš Václavík, Václav Žák Žáci se ke školícímu středisku firmy Alcaplast dopravili individuálně.

Školení začalo proškolením o BOZP. Pak následovalo samotné školení a představení novinek firmy pro rok 2016. Cílem bylo představit kvalitní výrobky českého výrobce a zároveň čerpat podněty pro inovace, které přinášejí jednodušší instalaci a efektivnější využívání našich produktů. Bez praxe je obtížné načerpané znalosti převádět do každodenního praktického života. Proto si žáci mohli vyzkoušet praktické dovednosti. Správně servisovat předstěnový instalační wc systém, stejně jako navrhnout efektivní systém odvodu vody z koupelny či technické místnosti, což se nelze naučit jen z učebnic. Součástí školení bylo také testování žáků třetích ročníků a certifikace na montáž a údržbu produktů Alcaplast. Žáci třetích ročníků vyplnili test a Certifikát obdrží na slavnostním předání výučních listů v červnu tohoto roku.

Ing. Ivana Bočková