Potřebuji podat žádost o…

Pro podávání žádostí třídnímu učiteli, případně vedení školy, slouží formulář, který si stáhnete zde:

žádost žáka (formát docx)

K žádosti o uvolnění z tělesné výchovy je potřeba navíc vyjádření lékaře. Formulář si stáhněte zde:

žádost-o-uvolnění-z-TV-pro-lékaře_2019_2020

Žádost je určena zejména pro:
a) opakování ročníku na SOŠ a SOU Hustopeče
b) změna učebního oboru na SOŠ a SOU Hustopeče
c) přestup z jiného zařízení / na jiné zařízení
d) přerušení vzdělávání od – do (max. na dobu 2 let)
e) přijetí do vyššího ročníku
f) ukončení přerušení studia a znovu přijetí do ………….ročníku oboru…………..
g) vykonání opravné závěrečné zkoušky
h) vykonání opravné maturitní zkoušky
i) vykonání maturitní zkoušky z volitelného předmětu
j) částečné (úplné) osvobození z tělesné výchovy
k) uvolnění z vyučování
l) uznání dosaženého vzdělání
m) povolení individuálního vzdělávacího plánu
n) zanechání vzdělávání

Můžete samozřejmě dopsat i jiné případy podle vaší potřeby. Vyplněnou žádost, podepsanou zákonným zástupcem nebo plnoletým žákem odevzdáte třídními učiteli (učitelce) nebo vedení školy.