«

»

Print this Příspěvek

Aktuální volná místa

Pro školní rok 2017/2018 byly naší škole schváleny tyto výkony v oborech:

 

Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia

III. kolo
Volná místa
školní rok 2017/2018

18-20-M/01 Informační technologie 4 Denní 13
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 4 Denní 16
23-51-H/01 Strojní mechanik 3 Denní 10
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 3 Denní 11
36-52-H/01 Instalatér 3 Denní 10
36-67-H/01 Zedník 3 Denní 10
39-41-H/01 Malíř a lakýrník 3 Denní 8
64-41-L/51 Podnikání 2 Denní nástavba 0
26-51-H/01 Elektrikář 1 Zkrácené denní 0

 

Přijímací řízení čtyřleté obory vzdělání

Termín pro podání přihlášek pro II. kolo přijímacího řízení  je stanoven do 14. 7. 2017 (9:00 hod).

Přijímací řízení učební obory

Termín pro podání přihlášek pro II. kolo přijímacího řízení je stanoven do 30. 6. 2017 (9:00 hod).