Organizace školního roku 2017/2018

Jedná se o všechny údaje k organizaci školního roku. Důležitá data a informace o probíhajících akcích školy najdete též v pravém sloupci v kolonce „Aktuality“ nebo „Plánované akce“.

 

Organizace školního roku 2017 / 2018