Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/19 – náhradní termín

Obor: Instalatér

Druh zkoušky                                   datum                                  čas                                         místnost

Písemná část                                    9.9.2019                              7,45 hod.                            uč.č.18

Praktická část                                  10. – 11. 9 2019              7,00 hod.                            dílny OV

Ústní část                                           19.9.2019                            6,50 hod.                            uč.č.18