Celostátní finále „Rozpočti si to!“

20190627_171734 (1)Po vítězství v regionálním kole byli studenti naší školy pozváni k účasti na celostátním finále, které se konalo předposlední den školního roku, a to 27. června 2019 v Praze v Náprstkově muzeu. Finále zahájily v dopoledních hodinách skupiny žáků základních škol. Během jejich zápolení náš tým zpracovával vědomostní kvíz tematicky zaměřený na dlouhodobou expozici muzea, která je nazvána „Kultury Austrálie a Oceánie“. Před vlastní soutěží byl čas i na chvilku relaxace, kdy jsme zavzpomínali na známé klavírní melodie 🙂 Po 15. hodině začal blok prezentací studentů středních škol. Náš tým „Bylo nás pět“ vystoupil nejen s přehledem a důvtipem, ale vše podpořil ještě doplňky, které vystihovaly jednotlivé postavy. V závěru každý člen zmínil osobní přínos účasti na soutěži. Pro některé je to lepší orientace v oblasti finanční gramotnosti, pro jiné zase vzájemné poznání, schopnost spolupráce a mnohdy i přijímaní kompromisů. Odpovědi na všetečné otázky poroty byly přesvědčivé,  prokázaly znalosti a připravenost studentů. Po vystoupení všech týmů se porota odebrala k bodování a vyhodnocování. Se zatajeným dechem jsme očekávali vyhlašování, které bylo velmi napínavé. Přineslo nám překvapení a potěšení v podobě třetího místa.
Blahopřejeme všem zúčastněným a přejeme mnoho energie do dalšího školního roku!

Ing. Stanislava Gergelová