Regionální finále soutěže „Rozpočti si to!“

Podporou vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti je on-line soutěž „Rozpočti si to!“ Ve školním roce 2018/2019 se dva týmy naší školy tohoto klání zúčastnily. Protože úspěšně plnily i bonusové úkoly, podařilo se jim nasbírat dostatečné množství bodů – chechtáků, k postupu do regionálního finále, které se konalo 23.5.2019 v brněnském Impact Hubu. Úvodní slovo měla „matka“ celého projektu Kateřina Lichtenberková. Seznámila všechny s harmonogramem dne, a také motivovala k aktivní účasti. Kromě týmů, které již měly zajištěnu účast do celostátního finále, mohly ještě dvě skupiny, které by získaly největší počet bodů, postoupit. Pro všechny nastal velký boj, který prověřil vzájemnou spolupráci, schopnost komunikace a v neposlední řadě i připravenost na všetečné dotazy poroty. Během přestávky si účastníci šli prohlédnout prostory Impact Hubu a seznámili se s principem jeho fungování. V závěru jsme již s napětím očekávali vyhlášení výsledků. Všichni byli pochváleni a odměněni drobnými dárky. Jednomu z našich týmů se podařilo, v opravdu silné konkurenci, probojovat do celostátního finále.

Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, vítěznému týmu blahopřejeme a držíme pěsti v celostátním finále, které proběhne 27.6.2019 v Praze J

Stanislava Gergelová