Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo – učební obory

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky zveřejněny dne 24. 5. 2019

Přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek do školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Na zkrácené studium se zápisový lístek neodevzdává.

Výsledky 2.kola přijímacího řízení učebních oborů