Ekonomická olympiáda

V minulém týdnu se studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili školního kola celorepublikové soutěže ve znalostech z ekonomie a financí. Soutěž vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Na otázkách do soutěže
a koncepci Ekonomické olympiády spolupracují ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Olympiáda má tři úrovně, školní, krajské kolo a celostátní finále přímo v České národní bance. Školní kolo je připravováno tak, aby žáky nezatížilo. Na každého účastníka čeká 25 otázek, které je třeba zodpovědět v časovém limitu 25 minut.

Všem děkujeme za účast, úspěšným blahopřejeme a s nejlepším se těšíme na setkání v krajském kole J

Ing. Stanislava Gergelová