Poznávací exkurze „Adventní Maribor a Graz“

Ve středu 12. prosince se autobus s téměř šedesáti žáky naší školy s pedagogickým doprovodem vydal za poznáním do slovinského Mariboru. Do průmyslového města, které má bezmála sto tisíc obyvatel jsme dorazili po desáté hodině. S mapkami centra města jsme se dostali ke Katedrále sv. Jana Křtitele, odkud nás kroky vedly k nejstaršímu stále plodícímu keři na světě. Jeho stáří je odhadováno na 440 let. Podél řeky Drávy jsme se přesunuli k Vodní věži, která byla postavena v roce 1555 ve tvaru pětiúhelníku. Odtud jsme přešli na Hlavní a další přilehlá náměstí, kde jsme měli možnost ochutnat místní speciality. Počasí nám přálo, v Mariboru jsme strávili tři hodiny. Po 14. hodině jsme nastoupili do autobusu a odjeli jsme do Grazu, hlavního města Štýrska. Na prohlídku druhého největšího města Rakouska s necelými třemi sty tisíci obyvateli jsme vyrazili o půl čtvrté. Cestou k Hlavnímu náměstí jsme minuli Dvorní pekařství, kam si pro chléb jezdí lidé z dalekého okolí. Na Hlavním náměstí jsme si prohlédli budovu Radnice, kam je od 16:30 hod. promítán adventní kalendář. U zdejších stánků jsme nakoupili suvenýry a přesunuli se na 18. hodinu na náměstí, jemuž vévodí zvonkohra. Někteří zavítali i na uměle vytvořený ostrov Mur. Před 19. hodinou jsme se sešli u autobusu a s novými zážitky se vraceli zpět.

Stanislava Gergelová