Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín

druh zkoušky datum / hodina místnost
Písemná část 3.12.2018 –  7,45 hod.  uč. č. 18
Praktická část 4.- 5.12.2018 – 6,45 hod.  dílny SOŠ a SOU Hustopeče
Ústní část 14.12.2018 – 12,00 hod.  uč. č. 18
Vyřazení úspěšných absolventů 14.12.2018 – 13,00 hod  uč. č. 18