Termíny opravných závěrečných zkoušek

I. termín    
– písemná část   10.9.2018  
– praktická část 11. – 12.9.2018  
– ústní část 21.9.2018  
– vyřazení úspěšných absolventů 21.9.2018  
     
II. termín    
– písemná část   3.12.2018
– praktická část   4.- 5.12.2018
– ústní část   14.12.2018
– vyřazení úspěšných absolventů   14.12.2018