PROJEKTOVÝ DEN II.

Celé červnové dopoledne 12. 6. 2018 jsme zasvětili prevenci a vzdělávání. Na naši školu přijeli odborníci z různých oblastí. Většina aktivit se věnovala prevenci. Zástupci ze společenství Anonymních alkoholiků se podělili se svými životními zkušenostmi a problémy, které způsobil alkohol. Ukázali, že vše se dá řešit i bez závislosti. Další vzdělávací bloky se orientovaly na problematiku domácího násilí a sexuálního zneužívání, zde teoretické poznatky a náměty k řešení potíží poskytli přednášející z Persefony, z. s. Brno. Přivítali jsme také zástupce AKT Brno, SPJ Brno a Policie CŘ Břeclav. Tyto složky se zaměřily na kriminalitu mladistvých, ohrožování demokracie, trestní odpovědnost, bezpečné chování na silnici atd. Prezentace byly doplněny videoukázkami, studenti si mohli osahat výstroj a výzbroj, někteří odvážní i zkusit. Preventivní aktivity jsme doplnili o odbornou přednášku Ing. Petra Zimovčáka z IBM Brno. Svou dvouhodinovou prezentací žáky seznámil s touto organizací, s činností, ale také je motivoval k dalšímu osobnostnímu rozvoji a studiu v oblasti IT.

Mgr. Kateřina Bališová