Inspirací k podnikání

V rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, do kterého je naše škola zapojena, jsme se dne 29. května s téměř padesáti žáky zúčastnili jednodenního programu Inspirací k podnikání. Jednalo se o inspirativní blok s workshopovou částí zaměřený na představení principů podnikání. Skrze konkrétní příklady a diskuzi se žáci dozvěděli, co podnikání přináší, porovnali si možnosti stát se zaměstnancem či podnikat. Součástí programu byli i inspirativní příběhy konkrétních podnikatelů či startupu z prostřední JIC (Jihomoravského inovačního centra). Ve workshopové části si žáci osvojili metodu brainstormingu, kterou mohli využít při nalézání vlastního podnikatelského nápadu. V týmech potom svoji myšlenku rozpracovali pomocí praktického nástroje Lean canvas a na závěr prezentovali výsledky svojí práce ostatním žákům, lektorům a pedagogům.

V poslední části programu v JIC jsme navštívili FabLab – první otevřenou digitální dílnu v Brně. Je prvním FabLabem v ČR  jedním z 1278 na světě. Seznámili jsme se s podmínkami návštěv dílny a prohlédli jsme si vybavení – 3D tiskárny, 3D skenner, laserovou řezačku, CNC frézku, řezací plotter a termolis a Elektro a Iot dílnu.

Ing. Stanislava Gergelová