Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK“ měli možnost žáci Základní školy ze Židlochovic navštívit naši školu hned ve dvou termínech, a to ve středu 2.5.2018 a v úterý 15.5.2018. Zábavnou formou tak mohli objasnit
a v praxi si vyzkoušet propojení obecných poznatků z všeobecně vzdělávacích předmětů (chemie, biologie, fyzika) a z elektrotechnicky zaměřených oborů naší školy. Při pokusech, které vedly Ing. Nováková a Ing. Gergelová, se přesvědčili, že učení nemusí být vždy mučení! Disciplinovanost a spolupráce žáků ZŠ umožnila provést ve dvou vyučovacích hodinách dokonce deset pokusů. Mezi nejefektnější patřily např. Faraonovi hadi, sloní zubní pasta, ověření možnosti svařování pod vodou, či „poprava“ gumového medvídka. Dodatečným dárkem ke Dni matek byla vlastnoručně vyrobená šumivá koule do koupele a jako suvenýr si někteří žáci mohli odnést i populární sliz. Akcí navazujeme spolupráci s blízkými základními školami našeho regionu a budoucím středoškolákům se tak snažíme usnadnit rozhodování při volbě dalšího studia.

Ing. Stanislava Gergelová