Organizace písemných a ústních MZ.

bude upřesněno ….