Velikonoce na Domově mládeže

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara a nového vegetačního období.
Vejce na svátečním stole představovalo život a naději. Symbolem lidových velikonoc jsou barevné kraslice a pomlázka.
I my na Domově mládeže jsme si připomněli velikonoční svátky a to výrobou slepičky a kohoutka.
Popovídali jsme si o zvycích , tradicích a těšili se až přijde ten pomlázkový den.