Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK“ měli opět možnost žáci Základních škol tentokrát z Nikolčic a Šitbořic navštívit ve středu 21.3.2018 naši školu. Zábavnou formou tak mohli objasnit a v praxi si vyzkoušet propojení obecných poznatků z všeobecně vzdělávacích předmětů (chemie, biologie, fyzika) a z elektrotechnicky zaměřených oborů naší školy. Při pokusech, které vedly Ing. Nováková a Ing. Gergelová, se přesvědčili, že učení nemusí být vždy mučení! Akcí jsme navázali na již existující spolupráci s blízkými základními školami našeho regionu.

Ing. Stanislava Gergelová