Preventivní akce HZS JMK

Žákům třetích ročníků je určen preventivní program Hasičského záchranného sboru JMK, který 13. března zahájili pprap. Milan Habart, zástupce koordinátora PVČ a Martina Kučerová, zástupkyně SDH Židlochovice. Na škole jsou nyní tři třídy třetích ročníků, z nichž každá samostatně absolvovala hodinový workshop, během kterého si vyzkoušela např. vyprošťování zraněné osoby z automobilu, jak postupovat při nehodě na silnici, dálnici, při požáru v domě, jak poskytnout první pomoc, apod. Lektoři diskutovali s žáky především dle konkrétních podnětů, proto také žádná ze tří hodin nebyla stejná. Někteří z žáků již sbírají řidičské zkušenosti, někteří aktivně pracují, každopádně všichni se připravují do svého „dospěláckého“ života, proto je hlavním cílem akce, která bude za měsíc opět navazovat, aby si všichni zopakovali a upevnili doporučené postupy chování v krizových situacích.

Ing. Stanislava Gergelová