Nedej drogám šanci!

Žáci tříd ESZ1 a ITVČ1 se ve středu 28. února zúčastnili preventivní akce, na kterou nás přizvala tisková mluvčí PČR Mgr. Kamila Haraštová.

V době srazu, tzn. 8:40 hod., nebylo na místě srazu nikoho vidět. Žáci ale byli ukrytí před mrazem a včas jsme se setkali. Krátce před devátou hodinou byli všichni vpuštěni do kinosálu, který se velmi rychle zaplnil. Akcí provázel zkušený moderátor, který hned na začátku všechny seznámil s programem. Mezi jednotlivá vystoupení zařazoval krátké hry s příběhem pro přítomné studenty. Ti, kteří se na pódiu aktivně účastnili, byli odměněni.
Jako první měl téměř hodinové vystoupení Ing. Radovan Voříšek z Centra prevence – odborného sociálního poradenství. Definoval drogu, závislost, popsal projevy závislostí na různých drogách. Při některých snímcích bylo v sále hrobové ticho.
Druhým prezentérem byl kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška, který seznámil se základní legislativou týkající se návykových látek. V krátkých videoukázkách jsme viděli záběry ze zásahů týmů PČR proti pěstitelům i distributorům drog.

Třetí promluvila Mgr. Kamila Haraštová, která do své prezentace zařadila snímky  a videoukázky z nehod, jejichž viníci byli pod vlivem návykových látek.
Čtvrtými v pořadí byli bývalí uživatelé návykových látek. Jejich příběhy nás provázel moderátor. Ten vždy zmínil rozhodující okamžik v životě dvou přítomných mužů.

28.2.2018, Ing. Stanislava Gergelová