Na skok v západní Gruzii s MVDr. Ivošem Sobotkou

Dne 30. 1. 2018 se v prostorách Domova mládeže uskutečnila dlouho připravovaná přednáška o cestě MVDr. Ivoše Sobotky do západní Gruzie. Nejprve byli zúčastnění studenti seznámeni s druhým největším městem Gruzie, s městem Kutaisi. Po představení zdejší katedrály z 10. století následoval krátký výlet do historie země. Studenti byli poučeni o bojích na hranicích s Ruskem a na jihu země, kde žije obyvatelstvo muslimského původu. Po této odbočce se pokračovalo seznámením s uměním Gruzínců. Zajímavostí je, že umí vyrábět krásné věci, ale neumí se o ně starat.

   Velkým šokem byl stav zdejších cest. Jen asi 10 % z nich tvoří asfaltová silnice, zbytek zabírají prašné a nijak neudržované cesty. Nemalým překvapením bylo množství krav pohybující se na cestách. Někdy nebyly ochotné ustoupit ani autu. Za to ochota místního obyvatelstva byla přímo šokující. Vše udělali s velkou ochotou, rádi se nechávali fotit, popisovali svou zem. S nadšením si studenti vyslechli vyprávění o vysokých kamenných věžích, které sloužily jako poslední útočiště při dobývání území. Nejvíce pozornosti na sebe strhly ukázky okolní krajiny. V horách se nachází velké ledovce, pod nimiž je krásně zelená tráva, plná rostlin všeho druhu.

    Po popisu hor se studenti s panem Sobotkou vrátili do města, odkud byla tato pouť zahájena. Poté přednáška skončila, studenti poděkovali malým dárečkem a plni dojmů se rozešli.

Iveta Andrášková