Informace pro strávníky školní jídelny od 1. 1. 2019