Beseda s příslušníkem Armády České republiky

Pro žákyně VČ4 proběhla dne 5.12.2017 beseda s příslušníkem Armády České republiky kapitánem Ing. Davidem Novákem. Nosným tématem setkání byla diskuze na téma úloha a postavení naší armády v soudobé společnosti a specifika služby v této ozbrojené složce.

Dvouhodinová beseda se těšila velkému oboustrannému zájmu a opomenuta nebyla ani problematika uplatnění žen v naší armádě, možnosti jejich kariéry a seberealizace.

Setkání bylo ukončeno pozvánkou na praktickou ukázku armádní techniky v rámci akce „Den otevřených dveří“ na Univerzitě obrany v Brně dne 7.12.2017.

Ing. Oldřiška Nováková