Prevence a zdraví, to nás baví!  – projektový den

 

V úterý 3.10.2017 se na naší škole uskutečnil projektový den v novém formátu. Čtyři třídy současně prošly tematicky různě zaměřenými přednáškami. O jeden blok se postaral krajský koordinátor BESIP Ing. Pavel Čížek. Žáci pozorně sledovali zajímavá videa z animací dopravních situací, ale také z reálných momentů. Společně si v závěru vyzkoušeli schopnost reakce při nenadálé zdravotní indispozici např. řidiče autobusu. V dalším bloku přednášel
o terorismu prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD. z fakulty sociální studií Masarykovy univerzity. Zmínil událost z dávné minulosti Hustopečí, což všechny posluchače povzbudilo k hlubšímu zájmu o problematiku. Upozornil na možné hrozby, které rozhodně nemusejí být tak vzdálené, jak se zdají. Toto doložil promítnutím ukázky z pořadu Střepiny. Třetím lektorem byl Mgr. Oplatek, vedoucí Občanské poradny v Brně. Jeho cílem bylo informovat žáky o dluhové problematice v provázanosti na současné požadavky znalostí z finanční gramotnosti dle školního vzdělávacího programu. Uvedl řadu případů z praxe, na kterých demonstroval nejen možnosti jejich řešení, ale především poukázal na nutnost důkladného zvážení každého rozhodnutí tak, aby nevedlo k zadluženosti. Podané ruce – čtvrtá organizace spolupracující na realizovaném programu byla zastoupena hned dvěma muži. Jedním z nich byl bývalý drogový uživatel. Vyprávěl žákům o svých prvních setkáních s drogami, o zkoušení dalších a dalších druhů, ale také o následcích, které to přinášelo. Trvalé poškození zdraví, narušené, či zcela zničené vztahy s nejbližšími. Každý má možnost rozhodnout se sám, snad dnešní akce přispěje v budoucnu jen k těm správným rozhodnutím!

Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při realizaci a těšíme se na další setkání!
http://www.ibesip.cz/
https://www.fss.muni.cz/
http://www.poradnabrno.eu/
http://www.podaneruce.cz/

Ing. Stanislava Gergelová