Adaptační kurz ITVČ1

Ve dnech 6. – 8. září proběhl již tradiční adaptační kurz pro žáky prvního ročníku oboru informační technologie a veřejnosprávní činnost. Po celou dobu počasí přálo, proto většina aktivit probíhala venku. První den jsme vyrazili z Valtic na Stezku bosou nohou. Během téměř pětikilometrového výšlapu jsme vyzkoušeli různé seznamovací aktivity a plnili úkoly na trase stezky. K večeru jsme byli rádi, že prudký déšť nás zastihl jen během cestování autobusem. Po návratu jsme si ve školní jídelně vychutnali večeři a zbyl ještě čas na hry. Druhý den jsme dopoledne navštívili Památník písemnictví v Rajhradě, odpoledne jsme poznávali město Hustopeče a jeho zajímavosti. Naše cesta vedla až na ranč Valkýra, kde nám paní Sigmundová vyprávěla svůj příběh „Jak se plní sen“. Dozvěděli jsme se informace o chovu zvířat a životě na ranči. V pátek jsme se už těšili na setkání s Benem Cristovaem, který společně s panem Martinem Kožíškem, přijel prezentovat preventivní program „Seznam se bezpečně“. Akce se vydařila, někteří se s Benem vyfotili a za aktivní diskuzi si odnesli drobné suvenýry.

Stanislava Gergelová, třídní učitelka