Zábavně vzdělávací exkurze třídy VČ1

Třída VČ1 dne 27.6.2017 navštívila veřejnosti teprve rok přístupnou expozici „Lidé a peníze“. Výstava vytvořená ve spolupráci s Moravským zemským muzeem se nalézá v budově dřívější Hypoteční banky markrabství Moravského a dnes České národní banky. Nabízí unikátní pohled na historii vývoje peněz
a prezentuje ucelený vývoj měny v českých zemích. Studenti si mohli prohlédnout unikátní dokumenty dokládající historii měnové politiky, dále platidla, padělky a ukázky ochrany peněz v minulosti a současnosti. Provázána je také výstava „Krása ve skle a kovu“, která představuje dílo jednoho
z nejvýznamnějších tvůrců československých a českých mincí Jiřího Harcuby (1928–2013), které odkázal ČNB. Na několika desítkách sochařských
a sklářských exponátů dokumentuje celoživotní dílo tohoto světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který je autorem např. české pětikoruny.

Následovala očekávaná a vytoužená návštěva Jumpparku. Po krátké instruktáži jsme si mohli za dohledu instruktora vyzkoušet základní skoky, 3D vybíjenou
i salta do pěnové jámy, tzv. foam pitu. Po půlhodině řízeného skákání si všichni užili stejnou dobu skákání volného. V závěru školního roku prima akce J

Ing. Stanislava Gergelová, Mgr. Kateřina Bališová