Přednáška o činnosti AKT a SPJ Policie ČR

IMG_8753 (1)Po roce na naši školu opět přijeli pan por. Mgr. Mazal a pan nprap. Bc. Poduška. Přednášky se zúčastnili žáci EMLZ1 a ISM3. Každý blok trval dvě vyučovací hodiny a byl rozdělen na dvě prezentace. V první části nás pan por. Mgr. Mazal seznámil s historií a funkcí antikonfliktních týmů v ČR. Myšlenka AKT byla v roce 2005 převzata z Německa. Komunikační týmy se snaží předcházet násilí, konfliktům a střetům pomocí slova. Poprvé byly v České republice nasazeny na Czechteku 2006. Dnes můžeme zástupce AKT potkat při shromáždění extrémistů, na stadionech, kde hrozí divácké násilí nebo na tanečních akcích.

Druhou polovinou nás provázel pan nprap. Bc. Poduška. Představil práci Speciální pořádkové jednotky Policie ČR. Hlavním cílem je zajištění bezpečnosti občanů při hromadných akcích, například při demonstracích, pochodech, sportovních utkáních atd.  Spolupracují i s ostatními složkami Policie ČR, podílí se na pátrání, jsou součástí IZS, vypomáhají cizinecké či kriminální policii.

Žákům byly promítnuty ukázky z pochodů, demonstrací, z výcviku SPJ. Kromě toho měli možnost si vyzkoušet, potěžkat výstroj a výzbroj policistů. Teoretické informace byly vhodně skloubeny s příklady z praxe, díky tomu měli studenti možnost nahlédnout do náročné a zodpovědné práce všech členů Policie ČR.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Bališová