4.6.2018 archive

Inspirací k podnikání

V rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, do kterého je naše škola zapojena, jsme se dne 29. května s téměř padesáti žáky zúčastnili jednodenního programu Inspirací k podnikání. Jednalo se o inspirativní blok s workshopovou částí zaměřený na představení principů podnikání. Skrze konkrétní příklady a diskuzi se žáci dozvěděli, …

Continue reading