Category: Maturitní obory

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 – 2.kolo (studijní obory)

Příkaz Ř162019   Příloha 1 příkazu ředitele

Výsledky 1.kola – studijní obory

Veřejnosprávní činnost – výsledky Informační technologie – výsledky

Dvouletý obor – Podnikání

Zakončení maturitní zkouškou Střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání