Category: Pro rodiče

Ceny ubytování a stravování pro žáky od 1.9.2019

<br />  

Přihlášky k ubytování a stravování

Přihláška k ubytování Přihláška na stravu 2019-2020  

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 – 3.kolo (studijní obory)

Příkaz Ř162019 Příloha č.2 – kritéria přijímacího řízení

Potřebuji podat žádost o…

Formulář pro žádost rodičů o…zejména uvolnění z výuky, uvolnění z tělesné výchovy, přestup do jiného ročníku a další.

Seznam učebnic

Přijímací řízení do prvních ročníků – 3.kolo (učební obory)

Příkaz Ř172019 Příloha 1 příkazu ředitele Přloha 4 k příkazu ředitele

Výsledky 2.kola – studijní obory

Informační technologie – 2. kolo Veřejnosprávní činnost – 2. kolo