Category: Pro rodiče

Aktuální volná místa

Obsahuje seznam povolených výkonů ke stažení.

Vyhlášení stávky dne 6. 11. 2019

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Informační memorandum

Organizace školního roku 2019/2020

Údaje k organizaci školního roku.
Důležitá data a informace o probíhajících akcích školy najdete též v pravém sloupci v kolonce „Aktuality“ nebo „Důležitá data“.

Školní řád

Aktuální znění školního řádu

Ceny ubytování a stravování pro žáky od 1.9.2019

<br />  

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 – 3.kolo (studijní obory)

Příkaz Ř162019 Příloha č.2 – kritéria přijímacího řízení